09 366 69 98
GENT - WETTEREN - AALST - DENDERMONDE - SINT-NIKLAAS
info@qualitybeheer.be

Administratief beheer

Het is onze taak als syndicus om het administratief beheer steeds vlot te laten verlopen voor alle partijen. Wat verstaan we onder administratief beheer?

 • null

  Organisatie algemene vergadering: we organiseren de algemene vergadering. Bovendien verzorgen we de uitnodigen en zorgen we dat alle vereiste informatie aanwezig is. Uiteraard doen we dit zo veel mogelijk op voorhand. We zorgen er bovendien voor dat iedereen gehoord wordt. Ook zorgen we ervoor dat alles grondig genoteerd wordt. Hierdoor kunnen we een uitgebreid verslag afwerken waarin alle verschillende onderdelen terug te vinden zijn.

 • null

  Uitvoering algemene vergadering: we kijken er op toe dat alle genomen beslissingen tijdens de vergadering ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. We zorgen er eveneens voor dat alle betrokkene partijen op de hoogte zijn van wat er dient te gebeuren.

 • null

  Verkoop: we treden op als vertegenwoordigers van de mede-eigenaars. Op deze manier zorgen we ervoor dat alle partijen, zoals bijvoorbeeld notaris en/of makelaar, op de hoogte zijn. Bij het afsluiten van overeenkomsten ondersteunen we eveneens op administratief vlak.

 • null

  Schadedossier: alle schadedossiers worden steeds tijdig opgevolgd en er worden telkens oplossingen geboden. We ondersteunen de mede-eigenaars in het opstellen van de nodige documenten en het maken van de beste oplossing op vlak van prijs-kwaliteit.