Bij de verkoop van je eigendom dien je over een aantal documenten te beschikken: bodemattest, stedenbouwkundig uittreksel, postinterventiedossier (PID), keuringsverslag elektriciteit en energieprestatiecertificaat (EPC). Wanneer je een appartement verkoopt dien je echter nog enkele extra bijlagen in je bezit te hebben, namelijk de ‘inlichtingen syndicus’. Dit is namelijk beschreven in Art. 577-11 van het Burgerlijk Wetboek.

Binnen 15 dagen na het ontvangen van de aanvraag van de verkopende partij dient de syndicus volgende informatie aan te leveren voor het ondertekenen van een onderhandse verkoopovereenkomst:

  • huidige rekeningstanden van de zicht- en spaarrekeningen van de VME
  • bedrag van achterstal door de verkopende partij
  • eventuele beslissing van de algemene vergadering om een extra provisie om de zicht- en/of spaarrekening aan te zuiveren
  • overzicht van eventuele gerechtelijke procedures in verband met mede-eigendom zoals bijvoorbeeld de dossiers van de wanbetalers
  • verslagen van de vergaderingen van de afgelopen 3 jaar, inclusief de afrekeningen van de afgelopen 2 jaar van het te verkopen appartement
  • goedgekeurde balans van het laatste boekjaar

Van zodra de notariƫle akte ondertekend is heeft de syndicus 30 dagen om aan de verkopende partij volgende informatie aan te leveren:

  • eventueel goedgekeurde offertes en/of budgetten voor geplande werkzaamheden waar nog geen provisie voor opgevraagd werd
  • eventuele maandelijkse provisies en de kostprijs voor dringende werkzaamheden waarvan het saldo nog niet werd opgevraagd
  • eventuele kosten gelinkt aan het verkrijgen van de algemene delen zoals bijvoorbeeld een verhuisvergoeding bij in- en/of uittrede
  • eventueel verschuldigde bedragen van de VME zoals bijvoorbeeld een grote openstaande factuur van renovatiewerken die nog niet ontvangen werd

Al deze informatie dient per aangetekend schrijven aangevraagd te worden aan de syndicus.