Registratie syndicus voor 31 maart 2018

Sinds 1 april 2017 moeten alle verenigingen van mede-eigenaars zich laten inschrijven bij de kruispuntbank van Ondernemingen als syndici. Dit geldt niet enkel voor professionele syndici maar ook voor bewoners die deze taak op zich nemen. Hiervoor kreeg iedereen een jaar de tijd met als uiterlijke deadline 31 maart 2018.

In België zijn er vandaag de dag 78.000 VME’s (verenigingen van mede-eigenaars) waarvan er eind maart slechts 32.800 bij de kruispuntbank ingeschreven waren. Vincent Sagaert, hoogleraar aan de KU Leuven, Kulak en advocaat bij Eubelius, stelt echter het volgende: “Veel syndici, toch de professionele, beheren meer dan één gebouw, waardoor het normaal is dat het aantal registraties lager ligt dan het aantal verenigingen”. Dit neemt niet weg dat het verschil echter nog groot blijft. “Niemand weet goed hoeveel syndici – (niet)professionele – er samen zijn”. Daarnaast zijn er ook enkele vrije beroepen die mogen optreden als syndicus. Volgens Dorien Stevens van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) zou de overgrote meerderheid van professionele syndici in orde zijn!

Appeltje voor de dorst

Een syndicus staat in voor het dagelijkse beheer van de mede-eigendom of de gemeenschappelijke delen van een gebouw. Denk hierbij aan de lift, inkomhal, tuin of toegangspoort tot ondergrondse garages. De taken van de syndicus bestaan onder meer uit het vervangen van een stukke lamp in de hal en het onderhouden van de tuin. Bovendien is de syndicus ook verantwoordelijk voor de tegoeden van de mede-eigenaars. Bijvoorbeeld de rekening waarop de maandelijkse lasten worden gestort en het reservefonds. Dit noemt men het appeltje voor de dorst voor grote herstellingswerken. Op deze manier betaalt de syndicus de stroomfactuur van het licht in de gemeenschappelijke delen.

Waarom registratieplicht?

Weten wie de syndicus is, is niet alleen belangrijk voor de huurders en eigenaars in een appartementsgebouw, maar ook voor bijvoorbeeld buren die geluidsoverlast willen melden of voor nutsbedrijven die werken willen uitvoeren. Het is verplicht om de naam van de syndicus samen met zijn contactgegevens te vermelden in het gebouw. Meestal vind je dit terug op een bord in de inkomhal. Om te vermijden dat mensen ter plaatse moeten komen om te kijken wie de syndicus is, werd de verplichte registratie in het leven geroepen. Zo weet u steeds wie de syndicus van een gebouw is ook als u niet ter plaatste woont. Volgens Kristophe Thijs, woordvoerder van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB), durft dit vooral vaak aan de kust voor problemen te zorgen.

(Geen) sanctie

Iedereen kan de gegevens over syndici raadplegen in de Kruispuntbank en dit via de website van de federale overheidsdienst Economie. Een registratie in de kruispuntbank kost 87 euro en wordt jaarlijks geïndexeerd. Het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017 voorziet niet in een sanctie of boete, dit gebeurt door het BIV.

‘Elke vastgoedmakelaar, en dus ook syndicus, moet plichtbewust handelen en zijn wettelijke verplichtingen nakomen. Een tekortkoming kan als deontologische inbreuk gezien worden’, zegt Stevens. ‘Daarbij wordt er uiteraard gekeken naar de precieze omstandigheden en bij aantoonbare deontologische fouten wordt het dossier doorverwezen naar de Uitvoerende Kamer. Deze zal elk dossier en/of klacht afzonderlijk bekijken en een sanctie bepalen’.

Een bewoner die de taken van de syndicus op zich neemt kan uiteraard geen deontologische sanctie krijgen. Volgens Thijs neemt dat echter niet weg dat deze wel aansprakelijk kunnen gesteld worden bij eventuele schade.

Bron: De Tijd  – Sonja Verschueren